Monday, June 29, 2009

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 1

ULASAN JURNAL KEJURULATIHAN KOMPUTER 1

Evaluation of a Combined Supported Computer Education and Employment Training
Program for Persons with Psychiatric Disabilities

Dori Hutchinson, William Anthony, Joe Massaro, and E. Sally Rogers
Boston University

Jurnal ini mengulas tentang penggabungan penilaian yang menggunakan pendidikan komputer dan latihan kepada pekerja yang mengalami ketidakupayaan psychiatric. Kajian bertujuan untuk mengembalikan keyakinan dan kemahiran kepada pekerja yang kurang upaya bahawa diri mereka juga bernilai atau berguna.

Matlamat program tersebut dilaksanakan :

a. Membantu orang kurang upaya mahir komputer dan pemulihan dalam menyokong pendidikan persekitaran.
b. Menyokong dan membantu mereka agar bekerja lebih lama dan mempunyai potensi yang sama seperti pekerja yang sempurna anggota.
c. membantu pelajar menjadi cekap di pejabat seperti pengurusan fail, pemprosesan perkataan, spreadsheet, mencipta persembahan-persembahan, penerbitan atas meja, kemasukan data, dan pangkalan data reka bentuk dan pengurusan.

Di antara kemahiran komputer yang dilaksanakan ialah Kurikulum itu termasuk tingkap-tingkap, Microsoft® perisian Office (Word®, Excel®, Access®, Dan PowerPoint®) dan Microsoft Publisher®. Pelajar mempelajari menggunakan mel elektronik dan Internet.

program penilaian telah dilaksanakan kepada empat kelas, dengan mengambil sampel rawak mudah seramai 61 orang pelajar selama 5 tahun. Di antara program yang dilaksanakan ialah pra uji, post test reka bentuk, dengan kaedah-kaedah berulang sepanjang masa. Sepanjang 10 bulan latihan di bilik darjah dan 2 bulan latihan amali dengan dibekalkan mereka komputer pejabat bagi pengalaman kerja. Peserta akan ditemu duga setiap suku tahun (0, 3, 6, 9,12,15, 18 bulan) dengan menggunakan taksiran piawai bagi menilai prestasi mereka.

Program tersebut berjaya menyokong pendidikan dan pekerjaan. Ia dapat mewujudkan pekerja berpengalaman dan meningkatkan harga diri kepada mereka yang kurang upaya. Kesimpulannya ialah Pendidikan Komputer tidak dihadkan kepada mereka yang sempurna, tetapi kepada semua golongan termasuklah orang yang kurang upaya.

No comments:

Post a Comment