Monday, June 29, 2009

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 1

STRUCTURES FOR FACILITATING STUDENT REFLECTION
Robert Grossman

Kajian yang dijalankan mengenai penstrukturan untuk tindakan refleks pelajar. Ia menumpukan penyelidikan Deanna Kuhn iaitu pembangunan pemikiran saintifik dan Robert Kegan Objek-Subjek Pembangunan teori digunakan bagi mengilhamkan pelajar-pelajar berupaya menilai. Tugasan diberi kepada pelajar bagi meningkatkan keupayaan untuk merefleks.

Kata kunci ialah perkembangan kognitif, meta kognitif, refleks, berdikari dan transformasi pengajian.

Terdapat 4 peringkat pantulan (Reflections) iaitu :
a. Content-Based Reflection (Hatcher and Bringle 1997),
b. Metacognitive Reflection
(Bransford, Brown, and Cocking 2000; Donovan, Bransford, and Pellegrino 1999; Felton, Gilchrist, and Darby 2006; May and Etkina 2002; Zimmerman 2002).
c. “Self-Authorship” Reflection (Baxter Magolda 2001; Kegan 1994).
d. Transformative (Hatcher, Bringle, and Muthiah 2004; Kiely 2005; Mezirow 1997) or Intensive Reflection (Peltier, Hay, and Drago 2005).

4 Langkah untuk Meta kognitif :

a. Satu model huraian fikiran pertama mengambil kira persepsi akaun (model Kegan, semua pelajar kolej dapat mencermin), tetapi bagaimana pelajar-pelajar mengenal pasti idea dan perasaan orang lain.
b. Menggunakan model untuk satu kes pelajar yang mempunyai satu pengenalan umum untuk model ini, kita akan memohon untuk satu kajian kes.
c. Digunakan untuk orang lain. Permohonan bertulis disertakan. Dalam kertas ini, menggalakkan pelajar untuk menerangkan konsep model fikiran bagi pengalaman mereka.
d. Metacognition—reflecting, pelajar telah dirangsang bagi mengenal pasti persepsi, idea, perasaan, dan tindakan dalam diri mereka.

Kesimpulannya, di dalam pembelajaran pendidikan komputer pelajar perlu ada pemikiran refleks. Ini adalah kerana ianya membantu pelajar mempraktikkan kemahiran berfikir bagi mempelajari dan meneroka sendiri pelajaran yang diajar oleh guru. Para pelajar juga dapat merasa kepuasan apabila faham sesuatu konsep dengan cepat dan tepat.

No comments:

Post a Comment