Monday, June 29, 2009

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 3

The Effect of Simulation Learning As a Quality Initiative

Peggy Ward- Smith
Urologic Nursing; Dec 2008, Vol. 28 Issue 6, p471-473, 3p

Jurnal ini berkisarkan tentang kesan pengajian simulasi adalah satu inisiatif bagi meningkatkan kualiti kepada latihan dan pendidikan perubatan. Matlamat pengajian simulasi adalah untuk menggalakkan kecekapan klinikal dan kemahiran berfikir (Long, 2004).

Model Simulasi
Jefferies (2005) menyediakan satu model simulasi mengandungi lima komponen. Komponen tersebut ialah guru, pelajar, amalan pendidikan, ciri reka bentuk dan simulasi dan hasil-hasil. Model ini menyediakan pelan induk bagi mengenalpasti simulasi tersebut.

Teknologi dan Pengajian Simulasi Berasaskan Komputer
Lewis, Davies, Jenkins, dan Tait (2001) satu kajian semula maklumat kajian bagi pengajian komputer dalam pendidikan kejururawatan. Kemahiran klinikal pada masa sekarang bertambah kompleks dan ianya cepat bertukar. Maka teknologi pendidikan kejururawatan pada masa ini adalah bersesuaian. Penyelidik seperti Issenberg e.t (1999) menunjukkan teknologi simulasi meningkatkan pengambilalihan pelajar dan mengekalkan pengetahuan daripada kaedah tradisional iaitu ceramah.

Keupayaan Simulasi Berdokumen Seperti Kaedah Pembelajaran
Ia menyediakan satu kaedah bagi pelajar mempraktikkan kemahiran tersebut sebelum dilakukan kepada manusia.

No comments:

Post a Comment