Monday, June 29, 2009

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 4

A Computer-Based Approach to Fostering Motivation and Self-Regulated Learning.
Dresel, Markus1, Haugwitz, Marion2
Journal of Experimental Education; Fall2008, Vol. 77 Issue 1, p3-20, 18p, 2 charts

Jurnal ini mengkaji tentang pendekatan berasaskan komputer bagi memelihara motivasi dan pengajian aturan diri. Para peserta kajian separa percubaan adalah pelajar gred enam seramai 151 orang yang menggunakan program perisian matematik di bilik darjah. Pertama, pelajar menerima attributional perisian dan maklum balas dijanakan. Kedua, pelajar menerima attributional maklum balas dan latihan tambahan pengaturan diri, bagi menggalakkan kawalan meta kognitif.

Kata kunci : sifat maklum balas, latihan berasaskan komputer, kawalan meta kognitif, motivasi.

Kaedah

Pengkaji menjalankan satu quasi experimental dan kajian longitud lebih tempoh 1 tahun kepada pelajar Jerman gred enam menggunakan Mathe Warp (Dresel et Al, 2001) perisian pembelajaran matematik di bilik darjah. Perisian berkenaan menyediakan rumusan keputusan individu dan pilihan dengan maklum balas attributional. Kedua, dalam attributional maklum balas (AC), pelajar-pelajar menyisipkan cara sama dengan MatheWarp dan menerima attributional maklum balas. Ketiga, dalam attributional maklum balas mengandungi soalan kawalan meta kognitif (AMC), pelajar menerima attributional maklum balas, dan lembaran kerja tambahan terdpat soalan kawalan meta kognitif yang mengemukakan proses kawalan penilaian kendiri, perancangan dan matlamat menyediakan, dan memantau.

Soal selidik-soal selidik dijalankan ke atas pelajar 2 minggu sebelum latihan (prauji pada awal tahun persekolahan), 2 minggu selepas tempoh latihan (posttest pada pertengahan tahun persekolahan), dan 5 bulan-bulan selepas tempoh latihan (lanjutan pada akhir tahun persekolahan).

Kelebihan pendekatan berasaskan komputer dapat dikenal pasti di akhirnya iaitu satu kepadatan tinggi attributional maklum balas, prestasi dalaman individu pada perisian ciri taksiran dijana dan peluang untuk memilih tugas sesuai secara berasingan. Kesan-kesan latihan dihasilkan melalui tambahan kawalan meta kognitif.

No comments:

Post a Comment