Monday, June 29, 2009

Jurnal Kemahiran Berfikir 6

Heuristics and biases as measures of critical thinking: Associations with
cognitive ability and thinking dispositions.


Richard F. West (James Madison University), Maggie E. Toplak (York University),
Keith E. Stanovich (University of Toronto)
Journal of Educational Psychology 2008

Dalam artikel ini, penulis menyatakan terdapat julat dalam psikologi kognitif sebagai aspek pemikiran kritis: kecondongan kognitif dalam heuristik dan mempengaruhi kesusasteraan. Kajian seramai 793 para pelajar(264 lelaki dan 529 wanita), penulis mendapati keupayaan bagi mengelakkan kecondongan adalah sederhana berhubungkait dengan ukuran keupayaan tradisional “critical thinking” bagi sebab menggunakan akal apabila konflik logik dengan kepercayaan.

Kuncikata: pemikiran kritis, heuristik dan mempengaruhi, perisikan, pembawaan pemikiran.

Para peserta menyelesaikan tugasan semasa, 2 hr sesi. Selepas menyempurnakan demografi lembaran maklumat, para peserta selesai, teratur, perangai pemikiran barang, taakulan syllogistic tugas, dan heuristik dan mempengaruhi tugas.

Masalah Taakulan Syllogistic sebahagian besar daripada Markovits dan Nantel (1989), telah disiapkan oleh para peserta. Setiap masalah kata penghakiman kesahan berada di konflik dengan believability kesimpulan. Terdapat dua jenis deduksi tidak selaras. Satu jenis silogisme tidak selaras mempunyai sebaris kesimpulan boleh dipercayai tetapi satu format tidak sah.

Pembawaan PemikiranDua pembawaan pemikiran telah diukur berfikiran terbuka (Stanovich & West, 1997, 2007) dan perlukan kognisi (Cacioppo, Petty, Feinstein, & Jarvis, 1996). Semua perkara telah dijaringkan sebegitu rupa skor lebih tinggi diwakili satu lebih besar kecenderungan terhadap pemikiran berfikiran terbuka.

No comments:

Post a Comment