Tuesday, June 30, 2009

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 5

Diagnostic online assessment of basic IT skills in 1st-year undergraduates in the Medical Sciences Division, University of Oxford.

Vivien Sieber,
Medical Sciences Division, University of Oxford, Oxford, United Kingdom,
British Journal of Educational Technology, Vol 40(2), Mar 2009. pp. 215-226.

Jurnal ini mengkaji tentang Taksiran diagnostik dalam talian kemahiran asas IT kepada mahasiswa tahun pertama (2003- 06) dalam Sains Perubatan, University of Oxford. Kajian dijalankan kepada 846 mahasiswa berkenaan di permulaan penggal pertama mereka. Ujian diagnostik dalam talian membolehkan pelajar mengenal pasti pengetahuan / kecekapan dan menerima soalan maklum balas dengan cepat. Ia juga dapat mengenal pasti kelemahan atau aspek yang memerlukan bimbingan.

Kemahiran IT penting kerana majikan mengadu graduan yang baru kurang kemahiran apabila mereka mula bekerja.

e-Assessment menyediakan peluang untuk taksiran diagnostik yang mempunyai potensi mengajar sebagai contoh, membolehkan sesi pemulihan di permulaan kerjaya mahasiswa. Bengkel Pengenalan IT telah diadakan dalam makmal komputer dengan 45 buah stesen kerja. Aktiviti urutan pembelajaran berstruktur telah dibentangkan dalam dalam persekitaran pembelajaran maya (VLE) Bodington dan sesi maklum balas dikutip dengan soal selidik alat VLE. Taksiran diagnostik itu dihantar menggunakan Question mark Perception (v3.4) (Pengkomputeran Question mark Bhd, London, United Kingdom; Perbadanan Question mark, Norwalk, Connecticut, Amerika Syarikat).

Mereka kemudiannya meminta untuk mengenal pasti MSWord, WordPerfect, StarOffice /OpenOfficeWriter, MSWorks, WordPro dan sebagainya. ANOVA menunjukkan tidak perbezaan pada keseluruhan diperolehi dalam diagnostik Taksiran IT antara pelajar pada kursus yang berbeza dalam satu tahun atau untuk soalan diulangi dalam tahun yang lain ( f = 7.12, p = 2.78 7).

Kesimpulannya ujian diagnostik dalam talian meningkatkan kemahiran IT di kalangan kakitangan akademik dan pelajar-pelajar. Ia menjadikan pelajar lebih berkeyakinan dan berfikiran kreatif dan inovasi.

No comments:

Post a Comment