Monday, June 22, 2009

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

TOPIK 9

Topik ini membincangkan tentang latihan secara visual (e-learning) iaitu pembelajaran secara online. Dari segi analisa dan reka bentuknya tiada beza dengan pembelajaran secara konvensional.

E-learning tidak melibatkan pelatih/jurulatih, tetapi akan mencacatkan reka bentuk latihan yang berkenaan. Komunikasi secara online akan menyukarkan proses mengadaptasikan pembelajaran kerana tiada pemerhatian dari penyelia dan menyebabkan proses peningkatan prestasi tidak berjaya.

Mengikut kajian Corporat University Xchange (2002) menyatakan bahawa kejayaan latihan e-learning adalah bergantung pada semangat yang cekal untuk berubah bagi setiap peserta.

No comments:

Post a Comment