Tuesday, June 30, 2009

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 7

A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants.

Ya-Ting C. Yang
Educational Technology Research & Development 2008

Kajian ini telah direka bentuk bagi menyiasat kesan-kesan bagi mengajar kemahiran pemikiran kritikal (CTS) dalam kelas yang besar melalui forum perbincangan online (ADFs) dengan dibantu oleh penolong pendidikan. Satu prauji dan posttest reka bentuk kuasi percubaan dengan satu kumpulan bandingan telah digunakan untuk membuktikan keberkesanan. Pembolehubah berstruktur bebas adalah ADFs dengan dua levels—without Socratic dialog, dan dengan Socratic berdialog, meniru dan dimudahkan oleh penolong pendidikan melalui ADFs yang berstruktur, manakala pembolehubah bersandar adalah tahap pelajar CTS sebagai diukur oleh dua penilaian berbeza: California Critical Thinking Skills Test dan Skema Pengekodan untuk Evaluating Pemikiran kritis.

Kajian dijalankan ke atas 278 pelajar kolej di Taiwan. Satu daripada pengalaman pelajar dalam pelajaran adalah mempunyai peluang untuk berfikir secara bebas dan idea mereka sendiri.

Tujuan ini kursus bagi menggalakkan pemahaman oleh pelajar bukan di bidang kejuruteraan mengenai konsep asas dan istilah untuk bekalan elektrik. Kandungannya terbahagi kepada 8 unit: (1) sifat dan asal bekalan elektrik, (2) bekalan elektrik dan kemagnetan, (3) pengelasan bateri, (4) arus terus (DC) generator dan DC motor, (5) arus ulang-alik (AC) generator dan AC motor, (6) tranformer, (7) konsep litar, dan (8) ciri-ciri kuasa elektrik.

Reka bentuk bercampur-campur ANOVA telah diusahakan bagi mengenal pasti sama ada terdapat pertentangan pendapat antara perbandingan dan kumpulan percubaan pada CCTST, dan sama ada terdapat satu pertentangan pendapat antara prauji dan posttest CCTST dalam kumpulan.

Terdapat batasan yang mungkin menjejaskan hasil kajian ini. Yang pertama had kajian ini adalah tahap pelajar CTS telah diukur oleh keputusan daripada CCTST dan caruman mereka untuk perbincangan dalam talian. Had kedua adalah sampel dalam kajian ini adalah dari sampel rawak. Ketiga, CT adalah satu proses mental bagi menjelaskan serta menilai tindakan dan kegiatan yang satu ditemui dalam hidup.

No comments:

Post a Comment