Monday, June 29, 2009

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 3

THE EFFECTS OF COMPUTER TRAINING AND INTERNET USAGE ON THE USE OF EVERYDAY TECHNOLOGY BY OLDER ADULTS: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY

Karin Slegers Martin P. J. van Boxtel Jelle Jolles
Institute of Brain and Behaviour, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands

Jurnal ini mengkaji kesan-kesan latihan komputer, internet dan penggunaan teknologi bagi golongan dewasa (tua) setiap hari. Ini adalah kerana mereka sering mengalami masalah dalam penggunaan teknologi tersebut. Orang dewasa (tua) memerlukan lebih masa bagi mempelajari sistem komputer, membuat lebih kesilapan, dan memerlukan lebih banyak bantuan (e.g, Kelley & Charness, 1995).

Para peserta berumur di antara 64 dan 75 tahun. Mereka dipilih secara rawak dengan menghantar risalah undangan kepada penduduk bandar raya Maastricht. Para peserta terdiri daripada yang tahu dan tidak mahir dalam penggunaan komputer. Peserta menandatangani surat kebenaran bagi dijalankan kajian.

Proses-proses
1. Bagi mengukur kecekapan Ujian Pemindahan Technological (TTT) (Slegers, van Boxtel, , & Jolles, 2005) diberikan dua kali semasa kajian, bila pada garis tapak dan sekali selepas 12 bulan.
2. Para peserta diajar untuk mengendalikan empat buah alat teknologi yang biasanya digunakan dalam kehidupan harian. Ianya adalah sebuah komputer muka skrin sentuh. Para peserta menerima arahan bertulis untuk setiap peranti. Peserta diminta untuk menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Pengkaji tidak dibenarkan membantu para peserta itu dalam apa-apa cara sekalipun.
3. Untuk mengukur penggunaan teknologi, para peserta dikehendaki membuat 17 tugasan khusus berkenaan teknologi contohnya penghantaran faks, perakam video, membeli tiket letak kereta.

Proses analisa menggunakan skala likert 5 mata contoh 'tidak pernah'' untuk ‘'sekurang-kurangnya sekali seminggu”. Tahap menilai kesukaran juga menggunakan skala likert 5 mata, meliputi ‘'amat mudah'' untuk ‘'amat sukar.'' Data dikutip pada 12 bulan soal selidik lanjutan telah digunakan.

Analisis statistik menggunakan SPSS v11.0 bagi siri program untuk Apple Macintosh. Tahap alfa ditetapkan pada .05. Untuk mengkaji demographical perbezaan antara empat kumpulan pada garis tapak, ANOVAs dikendalikan atas umur pembolehubah tanggungan dan tahap pendidikan. Perbezaan jantina dianalisis menggunakan ujian khi-kuasa dua.
Kesimpulannya dalam menjalankan kajian perlu ada keseimbangan dari segi faktor usia dan kemahiran yang perlu ada bagi melaksanakan teknologi tersebut. Setiap aktiviti jika dilakukan selalu akan mendatangkan manfaat bergantung pada usaha dan minat yang mendalam.

No comments:

Post a Comment